3D PRİNTERLER ÜRETİMDE KALİTE VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRIYOR

3D PRİNTERLER ÜRETİMDE KALİTE VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRIYOR

Son birkaç yılın trend başlığı olan 3D printerlar, eklemeli üretim teknolojisi ve uygulaması olarak pek çok alanda oldukça önemli bir iş sahası haline gelmiştir. Eklemeli üretim, üretim malzemelerinin katmanlar halinde basılmasıyla belirlenmiş bir modelin 3D baskı olarak üretilmesi şeklinde tanımlayabiliriz.

Yeni nesil endüstri devrimi olarak nitelenen Endüstri 4.0’ın en önemli bileşeni olduğu rahatlıkla söylenebilen 3D printerlerin, üretim sektörünün çalışma şeklinde de önemli bir fark yaratacağı düşünülmektedir. 3D priterler ve baskı teknolojisi daha düşük malzeme kullanımı, objelerin hafifliği ve fonksiyonel bileşenlerin tasarlanmasına olanak sağlamaktadır. Eklemeli üretim teknolojisi gelişim gösterdikçe yeni ürünlerin imalatı gerçekleşebilecektir.

Basit bir şekilde, üretim için ürün tasarlamak, üretimin doğasında olan karmaşıklığı, zorlukları ortadan kaldırarak ve üretim maliyetlerini mümkün olduğu kadar aza indirerek çok daha iyi ürünler meydana getirmek anlamına gelmektedir. Eklemeli üretimin eşsiz özellikleri, karmaşık geometrik şekilleri, birden fazla malzemeli ürünleri, çok fonksiyonlu parçaları sadece tek bir proseste herhangi başka bir ilave maliyete ihtiyaç olmaksızın kullanabilir olduğundan, eklemeli üretim tasarımı genel olarak üretim sektörünün hikâyesini baştan yazacakmış gibi görünmektedir.

Bu gelinen noktanın, klasik üretim proseslerine nazaran oldukça büyük bir avantaj sağladığı görülmektedir. Bunun yanında, bu avantajdan istifade edebilmek için, malzeme özelliklerini iyi bilen, tasarım ve üretim simülasyonlarını mükemmel şekilde bir araya getirebilen sofistike dizayn kabiliyeti olan tasarımcıların da olması gerekmektedir.

Kompleks geometrik şekiller üç boyutlu ürünlerdir ve bu ürünler çoğunlukla alt bölümleri ya da iç kısımları boşluktan oluşan yapılardır. Organik yapılar bu şekilde karmaşık özelliğe sahip yapılar için bir örnektir. Torna, freze, kalıp ve dökme olarak sayabileceğimiz konvansiyonel üretim teknikleri böylesine karmaşık yapıların meydana getirilmesinde ancak belli oranda bir başarı sağlayabilir ve aynı zamanda yüklü bir maliyet ve zamana gereksinimi vardır. Eklemeli üretimin yakın gelecekteki kullanım alanı her ne kadar belirsizliğini korusa da, kompleks geometrik şekillere ihtiyaç duyan, spesifik ve fonksiyonel ürünler için endüstrideki mevcut uygulama tekniklerinin yakın bir gelecekte 3D printerler lehine gelişmesi beklenmektedir.