3d yazıcı filamentleri

3D FİLAMENT

Filamentler termoplastik hammaddeli malzemelerdir ve genellikle uzun ip şerit şeklindedirler. Bu maddenin üretiliş amacı 3D yazıcı ve 3D kalemlerde kullanılmak üzeredir. Filament aracılığıyla 3 boyutlu cisimlere şekil verilir, çünkü hammaddeleri filamenttir.

 

Yani termoplastikler bu araçlarda 3 boyutlu nesne üretiminde kullanılmak üzere özel olarak şekillenmiştirler. FDM teknolojisinin sorunsuz işlemesini sağlamak üzere özelleşmiş bu madde 3D yazıcı yahut 3D yazıcının basım işlemi yapabilmesini sağlayan asıl etkendir. Temel işleyiş prensibi nozzle adlı sıcak uçtan, 3D yazıcı aracılığıyla ısıtılarak çıkması ve bu uçtan çıktıktan sonra katılaşarak şekil almasıdır. Katılaşan filamendin üzerine katmanlar çekilerek nesne oluşumu sağlanır.

 

Granül biçimli hammaddenin birtakım işlem aracılığıyla söz konusu olan plastiğe, yani termoplastiğe dönüşümü sağlanır ve filament oluşturulmuş olur. Elbette ki bu aşamadan sonra filamendin makara halinde sarılması gelir. Ayrıca filamentlerin kendi içerisinde çeşitleri bulunmaktadır.

 

Filament Çeşitleri

vFilament çeşitleri birden fazladır ve her çeşit kendi kullanım alanına göre özelleşmiştir, yani her birinin kendine ait özellikleri bulunmaktadır. Bu çeşitler; PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol-Modified), Esnek (flex), ABS (Akrilonitril Terephthalete Glyco-Modified), Özel Filamentler, TPU (Termoplastik Poliüretan), PLA (Poliakritik Asit) şeklinde çeşitleri bulunmaktadır.

Filament Nasıl Kullanılır?

Özellikle profesyonel amaçlı yapılan işlerde ve oluşturulan nesnelerde kullanılan filamendin çeşidi ve yapısı oldukça önemlidir, çünkü oluşturulacak olan 3D şekil ya da cisim hangi alan için yapılması amaçlanıyorsa o alana uygun filament içermelidir. Kullanılacak filamendin işe uygun çeşitte seçilmesi gerekir ve elbette ki tasarıma da uygun olmalıdır.

 

Her filament çeşidinin eriyebilmesi için gereken sıcaklık değeri değişiklik gösterir bu değerler de dikkate alınarak filament'in kullanımı sağlanmalıdır. Filamentlerin kalitesi de değişiklik gösterebildiğinden kalitesine de ayrıca dikkat edilmelidir. Kullanılacak olan filament ile hazırlanması amaçlanan 3D tasarım uyumlu olmalı, 3D yazıcı da kaliteli olmalıdır ki basım sürecinde herhangi bir hata veya sorun oluşmasın.

 

Filament, yazıcı ve tasarım üçlüsü birileri ile uyumlu ve kaliteliler ise basım sonucu da aynı şekilde kaliteli olacaktır, bu üç unsur en çok dikkat edilmesi gereken noktalardandır.