Çocuklar COP26'da İklim Değişikliği Konusunda Eylem Çağrısında Bulundu

Çocuklar COP26'da İklim Değişikliği Konusunda Eylem Çağrısında Bulundu

 Geçtiğimiz günlerde, LEGO Firması, iklim sorunuyla başa çıkmak ve daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmak istiyorsak gençlerin ne olması gerektiğini düşündüklerini liderlere bildiren on adet "Daha İyi Bir Dünya için Yapı Talimatları" yayınladı. LEGO ürünlerine eşlik eden yapım talimatlarının erişilebilir tarzını yansıtan bu on politika yapıcı isteği, dünyanın dört bir yanından çocuklarla yapılan araştırmalarla belirlendi ve gençlerin iklim değişikliği konusundaki tartışmalarda daha fazla söz sahibi olmalarına yardım etti.

COP26'da (BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı), sürdürülebilirliği etkileyen kilit karakterler ve karar vericiler, Paris Anlaşması ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin hedeflerine yönelik eylemleri hızlandırmak için Glasgow'da toplanacaklar. Etkinlikte politika yapıcılara teslim edilecek LEGO yapım talimatlarının, liderlere çocukları tartışmaların ön saflarına yerleştirmelerini hatırlatmaya yardımcı olması beklenmektedir.

Yapım talimatları, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olanlar, yani gelecek nesil için karar vericilerin sorumluluklarının önemle altını çiziyor. Girişim, LEGO Firmasının ürünlerini ve operasyonlarını daha sürdürülebilir hale getirmeye yönelik önemli yatırımları içeren daha geniş sürdürülebilirlik hedeflerinin bir parçasını içinde bulunduruyor. Şirket üstelik, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmak için çocuklara örnek vermek için oyun yoluyla öğrenmeyi kullanmaya kararlıdır.