Çocukların Gelişimine Katkı Sağlayan Eğitim Modeli

Çocukların Gelişimine Katkı Sağlayan Eğitim Modeli

Okul öncesi eğitim kurumları tarafından beğenilen ve tercih edilen Montessori eğitimi, çocukların kendilerini doğru ifade etme becerilerini geliştirmelerine destek olur. Eğitim kriterleri farklı şekillerde planlanabilen model, özgürlük alanlarını geliştirmeyi ve kişisel becerileri gözler önüne sermeyi hedefler.

Montessori Eğitiminin Temelleri Nasıl Şekillenir?

Montessori modelinde; çocukların öğrenme, düşünme ve algılama sistemleri ihtiyaca uygun olarak şekillenir. Çocukların bireysel tercihlerinin ön planda tutulduğu sistem sayesinde gelişim desteklenirken özgür iletişim günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası halini alır.

  • Bireyin kendi ayakları üstünde durmasını ve zorluklarla baş edebilme becerisini geliştirmeyi hedefleyen uygulamalar, düzenli olarak kayıt altına alınır.

Çevresiyle uyumlu ve topluma karşı duyarlı nesiller yetiştirmeyi hedefleyen modelde; bireysellik ön planda tutulurken, bağımsızlık sağlanır ve gelişim bütünsel boyutta desteklenir.

  • Montessori eğitimi veren kurumlarda çocukların ihtiyaç duydukları kurallar belirlenir ve çizilen sınırlar sayesinde güvenli ortamlar yaratılır.

Maria Montessori Kimdir?

Bir doktor aynı zamanda da eğitimci olan Maria Montessori tarafından geliştirilmiş olan eğitim modeli günümüzde tüm dünyada kabul görmüştür. Çocuğun yaşına uygun özgür bir ortamda öğrenmesini ve bu süreçte soyut kavramları deneme yanılma yöntemiyle keşfetmesini amaçlayan uygulamalarda uygun oyun üniteleri vazgeçilmez yardımcılardır.

Özellikle 2-6 yaş arası çocukların yapacakları faaliyetlerde belirleyici rol almasını destekleyen Montessori sistemi, çocuklara aldıkları kararlardan sorumlu olmalarını öğretir. Hayal gücü gelişirken zihinsel ve fiziksel becerilerini eğlenerek destekleyen çocuklar hayata hazırlanarak büyür. 

Montessori eğitimi verilen kurumlarda ve sınıflarda;

  • Çocuklar öğretmenleri tarafından uyarılmaz
  • Öğrenme süreci bireysel olarak sürdürülür
  • Somut öğrenme soyut öğrenmenin önündedir
  • Eğlenirken öğrenme kavramı uygulanır
  • Çocuklar doğal olarak her şeyden sorumludur ve
  • Yaşananlarla gerçek hayat arasında ilişki kurulur.

Çocukların fiziksel özellikleri göz önüne alınarak kullanılan materyaller eşliğinde günlük yaşam ve dil becerileri desteklenir. Çocuğun tüm alanlarda gelişmesini hedefleyen modelde araştırma en önemli ayrıntıdır.

Sınıf içinde hareket özgürlüğüne sahip olan çocuklar her bir alanı istedikleri gibi kullanabilirler. Montessori eğitiminde öğretmen ve ebeveynlerden rehber olması beklenir. Keşfederken öğrenmenin ön planda tutulduğu sistemde çocuklar yeni, sağlıklı ve yaratıcı materyallerle iç içe yaşar.