Doğumdan Yetişkinliğe Gelişimsel İlerleme ve Öğrenme

Doğumdan Yetişkinliğe Gelişimsel İlerleme ve Öğrenme

Çocuğun keşfedilmesini temel amaç haline getiren Montessori eğitimi, doğumdan yetişkinliğe kadar geçen sürede gelişimsel ilerleme ve öğrenmeyi destekler. Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olarak planlanan model sayesinde öğrenme sorumluluğu aday tarafından alınır ve bilgiyi kendisi yapılandırır.

  • Çocukların okulda öğrendiklerinin onları hayata hazırlaması
  • Bu gerçeklerin pratik ve basit bir şekilde sunulması gerekir.

Sembol ve masallardaki gerçek dışı olguların yerini gerçek hayatta karşılaşılabilecek durumlar aldığında verilen duyu eğitimi sayesinde çevrede olup bitenler daha rahat anlaşılabilir.

Yetişkin Bakış Açısına Göre Çocuklar

Belli durumlarda yetişkin bakış açısına göre çocuklar itici, düzen bozucu ve rahatsız edici olabilirler. Önceliğin çocuğa olan bakış açısının değiştirilmesi olduğunun altını çizen Maria Montessori, yaptığı gözlemlerde çocukların sevdikleri ve reddettikleri şeyleri net bir şekilde gözler önüne sermiştir. Buna göre;

Çocukların hoşlandıkları şeyler arasında; özgür seçim hakkı, düzen alışkanlığı, hatalardan ders alma, özgür faaliyet alanına ait disiplin ve duyu eğitimi öne çıkarken

Çocukların hoşlanmadıkları şeyler arasında; toplu dersler, maddi ödüller, ödül ve ceza kavramı, yaratıcı olmayan oyuncaklar sayılabilir.

Bağımsız, kendi kararlarını alabilen, hoşgörülü, sosyal ilişkileri kuvvetli ve paylaşımcı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Montessori eğitimi, bu sistemin sadece bireye değil topluma da olumlu katkılar sağlayacağını net bir şekilde kanıtlamıştır.

Montessori Eğitimi Felsefesinin Farklılıkları

Doğumla başlayan hayatın bir bütün olarak devam ettiği düşünüldüğünde, zihinsel ve fiziksel gelişimde yaşanacak her yeni gelişim çevreyle olan uyum sürecini başlatacaktır. İnsanın sahip olduğu en önemli zihinsel yetenekler arasında;

  • Amaçlı eylemler ve
  • Muhakeme gücü sayılabilir.

Yeni ve güzel bir gelecek için iyi bir eğitim kaçınılmazdır. Eğitimin öğretmenin gerçekleştirdiği bir eylem değil de insanın kendisinin geliştirdiği doğal bir süreç olduğunun altını çizen Montessori felsefesi, çocuklar için uygun ortamda en doğru etkinliklerin ömür boyu eğitim bilincini yerleştireceğini öngörmüştür.

  • Buradan hareketle eğitimin hedeflerini belirleyen en önemli kriterin, çocuğun ve toplumun ilgi ve ihtiyaçları olduğu söylenebilir.

Montessori eğitiminin en geleneksel yönü “ kendi kendine eğitim ilkesidir”. Eğitimde amaç hiçbir zaman çocuğa bir şeyler öğretmek değil uygun materyaller ve ortam eşliğinde onun kendi deneyimleriyle yeni şeyler öğrenmesine katkı sunmaktır. Montessori felsefesi psikoloji temellidir ve eğitimde zorlamayı asla kabul etmez.