ENDÜSTRİ 4.0 ve 3D YAZICILAR

ENDÜSTRİ 4.0 ve 3D YAZICILAR

 

İlk defa Almanlar tarafından dile getirilen Endüstri 4.0 kavramını basit olarak anlatmak gerekirse; dijital teknoloji kullanılarak daha efektif üretim teknikleri elde etmeyi hedefleyen bir anlayıştır. Endüstri 4.0 kavramının kapsadığı teknolojilerin başında robotlar, bulut, sensör ve  wirelessi saymak mümkündür. Bu teknolojilerden bir tanesi hatta gelişime en açık olanı da 3D yazıcılardır.

 

Endüstri 4.0’ın hedeflerin başında insan ile makinaların Internet of Things (IoT) ve Internet of People (IoP) kanalıyla birbiriyle iletişim içerisinde olmasını sağlamaktır. Ayrıca bilginin şeffaflığı, yorucu ve tehlikeli işlerde insana destek, sistemlerin otonom kararlar alabilmesi gibi kritik hedefleri de vardır. Kısacası Endüstri 4.0 kendini yöneten üretim anlayışını ifade etmektedir.

 

3D Yazıcıların Endüstri 4.0 İçerisindeki Önemi

 

Tam da bu noktada 3D yazıcıların avantajlarını ve Endüstri 4.0 kapsamında bulunduğu konumu çok önemlidir. Zira 3D yazıcılardan sağlanan en büyük fayda esnek üretime imkân tanımasıdır. Seri üretime nispeten her ürünün benzersiz olarak üretilmesi mümkündür. Ayrıca üreticilerin kalıp maliyeti gibi üretim içerisindeki önemli bir maliyet kaleminden kurtulması üretim avantajlarından biridir. Gelinen aşamada henüz maliyetler seri üretimle yarışacak noktada olmamasına rağmen firmaların ısrarlı çalışmaları maliyetlerin aşağı çekileceği yönünde ilerlediği görülüyor.

 

3D yazıcıların üreticilere sağladığı önemli avantajlardan bir diğeri ise bulut tabanlı üretimdir. Bulut tabanlı üretim sipariş verenin (kişi veya firma) istediği ürün internet aracılığı ile otomatik olarak makinanın hafızasına düşerek ve üretime geçilmesidir. Üretimin sonunda 3D yazıcıdan çıkan parça ya da obje müşteriye teslim edilecek durumda olacaktır. Bu üretim tarzının ilk sinyalleri 2016 yılında düzenlenen çeşitli fuarlarda firmalar tarafından verildi. Dijital teknolojinin sağladığı tüm avantajları kullanılmasını sağlayan 3D yazıcılar Endüstri 4.0’ın oluşması ve dünyaya yayılmasında başat rol oynayacağı şimdiden görülüyor. 3D yazıcıların yaygınlaşması ve üretimin tamamen robotlaşması halinde özellikle birbirini besleyen sektörlerin daha efektif bir üretim anlayışı benimseyeceği anlaşılıyor. Ekonomide kaynakların etkin kullanımı sorununa da büyük oranda çözüm getirmesi bekleniyor. Bunların yanında yakın zamanda mevcut sektörlerde bazı kilit işlerin ortadan kalkacağı tasarım ve modelleme gibi iş kollarında daha fazla işgücü istihdam edileceği düşünülüyor.