LEGO EDUCATİON BASİT MAKİNALAR SETİ İLE OYUN VE EĞİTİM BİR ARADA

LEGO EDUCATİON BASİT MAKİNALAR SETİ İLE OYUN VE EĞİTİM BİR ARADA

Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin becerilerini arttıramaya yönelik atölyeler artık eğitim sistemimizin önemli bir parçası haline geldi.  Günlük hayatta kullanılan farklı mekanizmaların çalışma prensiplerini uygulamalarla keşfedilen ve farklı projeler geliştirilen bu atölyeler, eğitimlerini Lego Education ürünleri ile destekliyor.

Okullarda Fen Bilimleri derslerinde, günlük yaşamda bir çok alanda kullanılan mekanizmaların nasıl çalıştığını öğreten derslerde kullanılan Lego Education Basit Makinalar Seti ayrıca öğrencilerin çeşitli konularda problem çözme yeteneklerini de geliştiriyor

Çocuklar hayat boyu karşılaşacakları sorunların çözümünü eğlenerek öğrendikleri derslerde, farklı becerilerinin gelişmesini sağlayan dünyanın önde gelen eğitim uzmanlarınca geliştirilen ve 50’nin üzerinde ülkede uygulanan LEGO Education’ın Basit Makinalar ve Basit ve Motorlu Makinalar çözümleri kullanılıyor.

Böylece atölye çalışmaları çocuklar için kişisel gelişim, çok yönlü bakış açısı kazanma, ilgi alanı ve kabiliyetleri tanıma olanağı da tanıyor.  Çocuklar Lego ile aldıkları eğitimle imgeleme gücünü geliştirerek daha yaratıcı çözümler bulma konusunda başarı sağlıyorlar.

Okuldaki derslerde müfredata dâhil olan dişliler, makaralar, kaldıraçlar gibi basit makinaları anlatan konuları Lego aracılığı ile daha kolay öğrenme şansı yakalıyorlar. Örneğin çarkların çalışma prensiplerini öğrendiklerinde saatlerin de nasıl çalıştıklarını anlayabiliyorlar. Ayrıca problem çözme yeteneği, iletişim becerileri ve takım çalışmasına uyumluluk gibi çeşitli yetkinlikleri de arttıran Basit Makinalar Seti çocukların üç boyutlu öğrenmesini destekliyor. Çocukların hayatın içinde sıkça karşılaştıkları makine ve aletler ile ilgili farkındalığını yükselten ve böylece hem oyun hem de eğitimi bir arada deneyimlemelerini sağlayan LEGO Education’ın Basit Makinalar ve Basit ve Motorlu Makinalar eğitim setleri yeni nesil eğitim araçları olarak kabul ediliyor.

Çocukların okuldaki başarısının, öğrencinin kişisel yeteneklerinin yanında, başta ailesi olmak üzere çevresiyle kurduğu iletişimin de dâhil olması ile elde edilebilir. Bu nedenle veliler çocukların eğitim sürecini destekleyen materyallerle hem oyun hem de ders yapmasına katkıda bulunabilir. Böylece çevresinde olup bitenler hakkında bilgi sahibi olan çocuk aynı zamanda karşısına çıkan problemlere çözüm yolları üretmede ve kendini geliştirmede önemli bir yol kat etmiş olacaktır.