Öğrenme Hızına Uygun Olarak Şekillenen Eğitim Modelleri

Montessori Öğrenme Hızına Uygun Olarak Şekillenen Eğitim Modelleri

Çocukların bireysel becerilerini ön plana çıkarmaya odaklanan Montessori eğitim modeli, bireysel öğrenme hızına uygun olarak şekillenir. Çocuğun kendi yeteneğinin farkına varmasını ve teşvik edilmesini hedefleyen yöntemler, öncü eğitim kurumlarının tercihidir.

Çocuk Tercihlerinin Eğitim Üzerindeki Rolü

Eğitim sisteminin çocuk tercihlerine göre şekillendiği modelde, kişiliğin oluşması hedeflenir. Çocukların seçimlerini özgür bir şekilde yapmasına imkân veren kurumlarda;

  • Özgür faaliyetler
  • Hareketli ortamlar
  • Hataların bireysel denetimi ve
  • Sosyal ilişkilerin desteklenmesi için planlamalar yapılır.

Montessori eğitim modelinde; her çocuk özel karaktere sahiptir ve tektir felsefesi geçerlidir.

Montessori Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Montessori eğitiminin verildiği sınıfların en temel özelliği materyallerdir. Gerçek yaşamla uyumlu, çekici ve konsantrasyon odaklı malzemeler, sınıfta çocukların kolayca erişebilecekleri yerlere dizilirler.

  • Çocuklar kendilerine sunulan seçeneklerle istedikleri gibi çalışma özgürlüğüne sahiptir.
  • Çocuklar istedikleri kadar tekrar edebilir.
  • Bir yetişkinin onayına ve yardımına ihtiyaç duymayan çocuklar öz denetimlerini geliştirir.

Okul öncesi eğitimde aile ile işbirliğinin sürdürüldüğü çalışmalarda yaratıcılık ön plandadır. 6 yaşına kadar süren bilişsel ve fiziksel gelişimin tamamlanmasıyla çocuklar çevreleri ve özellikle akranlarıyla başarılı iletişim kurabilirler.

Günlük yaşam becerilerini destekleyen materyaller; çocuklar Montessori eğitimiyle ilk kez tanışır. Ev ve okul arasında bir köprü vazifesi gören malzemeler sürecin rahat tamamlanması için önemli bir görev üstlenir.

Duyu eğitimi için kullanılan materyaller; duyu algısının güçlenirken her ayrıntının öne çıkmasını sağlayan malzemeler doku, görüntü, ses, tat ve kokuya odaklıdır.

Matematiğe başlangıç için tasarlanan materyaller; sade olduğu kadar da anlaşılır olan malzemeler matematiğin aslında oyun ve zevkli bir iş olduğunu kanıtlar. İlk deneyimlerinden memnun kalan çocuklar hayat boyu matematik korkusu yaşamaz.

Dil gelişimini destekleyen materyaller; yeni kelimeler öğrenirken dil üzerinde de hâkimiyet kuran çocuklar yabancı dil yatkınlığını da geliştirir.

Evreni tanıma fırsatı veren materyaller; dünyanın mükemmel oluşumunu gözleriyle gören çocuklar gerçeklerle ilişki kurarken ilham kaynaklarını da keşfeder. Düş gücünü kullanarak bütünü görebilmeyi öğrenmek araştırma yapma isteği uyandırır.

Çocuk eğitimi ve gelişiminden önemli bir yere sahip olan Montessori materyalleri somuttan soyuta, basitten karmaşığa doğru keyifli bir yolculuk serüveni sunar.