Okul Öncesi Dönemde Oyuncak Seçimi

Okul Öncesi Dönemde Oyuncak Seçimi

Bebek ve çocukların hareketlerine düzen getiren oyuncaklar, sosyal gelişimi de destekler. Doğal ve atık malzemeler oyuncak kapsamına girer. Keyifli bir oyunun en önemli malzemesi istisnasız oyuncaklardır. Okul öncesi dönemde gelişime büyük katkı sağlayan bul tak ahşap oyuncak modelleri;

 • Keşfetmeyi yapılandırırken
 • Bilişsel gelişimi sürekli hale getirir ve
 • Cinsiyet rolünün öğrenilmesiyle de ilişkilidir.

Çocuk gelişimini her aşamada uyaran farklı yaş ve zihin düzeyinde tasarlanan oyuncak modelleri, renkleriyle ilgi uyandırır. Etrafındaki nesneleri inceleyen, malzemeleri tanıyan ve tercih yapmaya başlayan çocuklar oyun ve oyuncağı seçim aracı olarak kullanır.

Çocuklar Oyun Sırasında Gözlemlenerek Eğitilebilir mi?

Oyun oynarken gözlemlenen çocukların yetenekleri veya ilgi alanları, aldıkları rol ve sorumluluğa uygun olarak desteklenebilir. Oynarken yeteneklerinin de farkına varan çocuklar, yaratıcılıktaki potansiyellerini dil, zihin, motor ve duygusal açıdan destekleyecek ortamı hazırlarlar.

 • Bebek ve çocuklarda seçme ve değerlendirme duygusuna katkı veren bul tak ahşap oyuncak modelleri,
 • Belli alanlarda beceri kazandırabilir.

Özellikle 3-6 yaş grubu çocukların oyuncak tercihlerini ebeveynler yönetirken, iyi bir oyuncağın hangi kriterlere sahip olması gerektiği de uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarla belirlenmiştir.

Oyuncak Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Seçilecek oyuncağın öncelikle çocuğun yaşına, ilgisine ve becerisine uygun olması gerekir. Çocuklar oyuncak karşısında başarısızlığa düşmemeli, deneme yanılma yöntemiyle keşfetmeye olan ilgisini artırabilmelidir. Oyuncaklar;

 • Sağlam, dayanıklı ve sağlıklı
 • Yaratıcılık ve hayal gücünü destekleyen
 • Çok yönlülüğe sahip
 • Çocuğu korkutmayan sevimli bir tasarımda
 • Sade, ayrıntıdan uzak, tehlikesiz ve köşeleri yuvarlak
 • Çocuğun kas kuvvetiyle doğru orantılı ve
 • Cinsiyet ayrımından uzak olmalıdır.

Alışverişin konusunda uzman bir adresten yapılması, önceden düşünülmüş alternatifler arasından seçim yapma kolaylığı sağlar.

Eğitici Oyuncak Nedir?

Okul öncesi dönemde görsel algı gelişimini destekleyecek bul tak ahşap oyuncak modelleri eğitici oyuncak kapsamına girer. Çocukların oynarken öğrenmelerini sağlayan tasarımlar, kavramları geliştirirken obje ve olaylar arasındaki ilişkiyi de anlar.

Oyuncağın amacına uygun yönergeleri tamamlayarak etkinliğin sürdürülebilirliğine kendisi karar veren çocuklar;

 • Neden sonuç
 • Parça bütün
 • Oluş sırası gibi kavramları tanır.

Benzerlik ve farklılıkların zihinde tam olarak yerleşmesine katkı sağlayan bul tak ahşap oyuncak modelleri, deneme yanılma yoluyla çözümler bulma becerisini geliştirir. Akılda tutma, benzerlik ve farklılıkları tanımlama yeteneği ömür boyu zihinde canlandırma pratiği için son derece önemlidir.