Okul Öncesi Kodlama Etkinlikleri-2

Okul Öncesi Kodlama Etkinlikleri

Kodlama eğitimi yeni müfredat içerisinde okul öncesi döneme kadar indi. Birçok okul öncesi kurumu robotik kodlama ve algoritma dersleri vermektedir.

Günümüzde kodlama olmazsa olmaz derslerin arasında yer almaya başlamıştır. Bunu okul öncesi çağına kadar indirgendiğinden rahatlıkla anlayabiliyoruz. Peki kodlama nedir, çocuklarımız için faydaları nelerdir?

Robotik ve kodlama eğitiminin faydaları çocuklara kod yazmayı teşvik etmekle mümkündür. Kod yazma için programlama yapma ya da bilgisayar kullanıcısı olmamız gerekmez. Çocuklar kodlama programları ile eğlenerek kodlama yapmayı öğrenmesi sağlanabilir. Kodlama ile kendinizi geliştirmek, çocuklarınıza ilham vermek ve eğlenmek mümkündür.

Robotik ve Kodlama eğitimi öğrenme ve yenilenme becerileri, yaratıcılık ve yenilenme becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri, iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirmemizi sağlar.

Robotik kodlama sadece verilen materyalin kodlanması değildir. Eldeki materyaller ile çalışan bir ürün çıkarmak da robotik kodlamanın yaratıcılık kısmında yer almaktadır. Önce hayal edilir, ürün tasarlanır ve kodlanarak çalışır hale getirerek yaratıcılığın kazandırılması hedeflenmektedir.

Kodlanan ürünün çalışmaması, kodlarda ki  hata, ürün tasarımında ki sorun gibi ürün çıkarma sürecinde ki problemler ve hatalarla karşılaşabiliriz. Çocukların karşılarına çıkan bu durumda kazandıkları ve geliştirdikleri problem çözme becerisi ile sorunların üstesinden gelmeleri kolaylaşmaktadır. Kazanılan bu beceriyi hayatlarının içine entegre ederek önlerine çıkan sorunlar karşısında çözüm üretebilmeleri sağlanmaktadır.

Robotik kodlama denilince çocukların aklına gelen robot yapmak için yapılan programlama tanımı ile mekanik aletlerin elektronik devrelerin kodlanması ile hareket ve yönlendirme kabiliyetinin kazanır.

Başlanan işi ve projeyi takip etme, ürünü çalışabilir hale getirene kadar projesinin sorumluluğu çocukların sorumluluk becerisini kazandırır.

Belirgin olarak robotik ve kodlama eğitimi çocuklarda yaratıcılık, problem çözme, sorumluluk becerilerinin kazanılmasında etkili olsa da bunlarla sınırlı değildir. Çocuklarda araştırma yapmayı sağlayarak bilgi okuryazarlığı, bir ürünü baştan sona kendi bağımsız fikirleri ve yaratıcılığı ile yaparak öz-yönelim, doğrusunda ve yanlışında eleştirel düşünme, yapılan grup çalışmaları ve projeleri ile işbirlikli çalışma becerilerini de kazanması hedeflenmektedir.

Kodlama ve Algoritma Eğitiminin Çocuklar için Sağladığı Faydalar Nelerdir?

•            Analitik düşünme becerilerinin desteklenmesi

•            Matematiksel düşünme becerisinin geliştirilmesi

•            Görsel, uzamsal algılarının geliştirilmesi

•            Çok boyutlu düşünme becerisinin geliştirilmesi

•            Analiz, sıraya koyma ve değerlendirme becerisinin geliştirilmesi

•            Farklı düşünebilme, üretebilme becerilerini destekleyerek zeka gelişimine katkı sağlanması gibi birçok madde sıralayabiliriz.

 

Kodlama Eğitimine Ne Zaman ve Nasıl Başlanılmalı?

Kodlama eğitiminin faydalarını düşündüğümüzde bu alanın uzmanları 4-5 yaşlarında bile kodlama yöntemi ile çocukların birçok kavramı öğrenebileceğini ifade ediyor. Tabi ki okuma yazma sürecini tamamlamamış bir çocuktan uygulama yazmalarını beklemek anlamsız olur. Bu yaş grubundaki çocuklar için temel komutları, yönlendirmeleri ve algoritmaları öğrenebileceği çeşitli oyuncaklar bulunmakta ve etkinlikler yapılmaktadır. Örneğin; gerekli komutları kullanarak, hangi sıra ile hangi yöne gideceğini belirleyip bir tırtılın yaprağa ulaşmasını sağlamak kodlama eğitimi için oldukça güçlü bir temelin oluşmasını desteklemektedir.