ROBOTİK KODLAMA NEDİR?

ROBOTİK KODLAMA NEDİR?

Bütün dünyada, özellikle de teknolojik açıdan gelişmiş ülkelerde robotik kodlama eğitimi, en çok üzerinde durulan komular arasında yer almaktadır. Robotik kodlamanın ne olduğu, eğitimde faydalarının neler olduğu, robotik kodlama eğitimlerinin öğrencilere ve yetişkinlere sağladığı avantajların neler olduğu, kodlama eğitimlerinin hangi dönemde başlaması gerektiği vb. sorular bu konuda cevap bekleyen soruların başında gelmektedir.

Robotik kodlama, bilgisayarda kullanılan yazılım programlarının ilk adımıdır. Kelime olarak belirlenmiş düzene ve şartlara uygun olarak yapılması belirlenen işlemlerin bütünü olarak tanımlanabilir.  Kodlama işlemi bilgisayar veya elektronik devrelere ve belli bir mekanizma sayesinde oluşan düzeneklere belirli bir işlemi yaptırabilmek için yazılan komutlar dizininin tamamı olarak ifade edilmektedir.

Yeniçağın alfabesi olarak ifade bulan ve önemi günden güne artan robotik kodlamanın, yazılımlar ortaya çıkarmak, uygulamalar üretmek ve web sitesi kurmak gibi bilgi çağının iletişim teknolojilerine yön veren alanların asal unsuru olarak öne çıktığı görülmektedir.

Geleceğe şekil veren başlıca araçlardan biri olan kodlama,  geldiğimiz noktada yabancı dil öğrenmek kadar gerekli ve önemli bir unsur olduğunu söylemek mümkündür. Bilişim teknolojilerinin etkisini hızla hissettirdiği günümüzde robotik kodlama eğitiminin de gerekliliği aynı oranda artmaktadır. Teknoloji çağı olarak da tanımlanan 2000’li yıllarda üretim yapabilmek için yeni nesilleri küçük yaşta bu teknoloji ile tanıştırmak gerekmektedir. Robotik kodlama, yaşadığımız dönemde birçok sektörün dijitalleşmesi neticesinde çevremizde olup biteni anlamak adına da önemli bir alandır.

Kodlama; doğru karar verme konusunda destek olan ve böylece daha yüksek yaşam standartlarına ulaşımı sağlatan önemli bir araçtır. Hangi yaşta olursa olsun kodlama eğitimi almak ve öğrenmek ya da kodlamanın mantalitesini kavramak geleceğe hazırlanmak adına büyük bir yatırım olacaktır. Bu şekilde teknolojiyi tüketen değil üreten toplumun oluşması sağlanacaktır. Ayrıca robotik kodlama ile ilgili donanıma sahip olmak; olan ya da ortaya çıkması muhtemel sorunları kısa yoldan çözümleyebilecek becerilerin elde edilmesi açısından son derece önemlidir. Birçok gelişmiş ülkede eğitim sisteminin ana unsuru haline gelmiş olan robotik kodlama eğitimleri mümkün olduğu kadar erken başlanması gerektiği düşünülmektedir.