Robotik Kodlama Nedir-2

Robotik Kodlama Nedir?

Robotik kodlamaya geçmeden öncelikle, kodlama nedir? Robotik nedir? ve iki disiplinin ışığı altında ortaya çıkan yeni kavram olan “Robot ve Robotik Kodlama Nedir?” konusuna değinmek istiyorum.

Robot: Sensörler yardımı ile ortamı algılayabilen ve algıladığı durumu yorumlayıp karar veren aygıtlara robot denir.

Robotik: Elektronik devreler yardımı ile kodlama dilleri kullanılarak ihtiyaç duyulan yönde komut verme işlemidir. Makine kontrol sistemi, bilgisayar gibi birçok alanda hayatımızın kolaylaştırmakta olanak sağlamaktadır.

Robotik Kodlamanın Faydaları

 Teknolojinin sürekli gelişmesi ile birlikte yenilikçi ve üretim odaklı teknolojilere de aynı oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın farkındalığında olan ülkeler eğitim sistemlerine erken yaşta çocuklara yönelik kodlama ve robotik eğitimlere yer açmaktadırlar. Çocuklar erken yaşta kodlama ve temel düzeyde robotik alanlarda bilgisi sahibi olmaktadırlar. Analitik düşünme, eleştirel düşünme gibi 21. Yüzyıl becerilerini kazandırma gibi fayda sağlayan robotik kodlama günümüzde son zamanların en popüler eğitim trendi haline gelmiştir.

Robotik Kodlama Nasıl Yapılır?

Programlama, robot biliminde çalışmak için geliştirilecek temel bir beceridir. Bu adımda, programlamayı, önemli dilleri ve Arduino ve Raspberry Pi gibi araçlarla nasıl başlayabileceğinizi tanıtacağız. Robotlar, bir işlemci üzerinde yürütülen bilgisayar programlarını kullanarak sensör verilerini işler, bilişim yapar ve eylemleri planlar. Bilgisayar programları aslında bir çıktı üretmek için bir girdi üzerinde çalışan bir talimatlar dizisidir.

Bir Robottaki Yüz Tanıma Programı

•            Girdi olarak bir kişinin resmini çekin

•            Görüntüyü belirli bir özellik kümesi için tarayın

•            Bu özellikleri bilinen yüzlerden oluşan bir kütüphaneyle karşılaştırın

•            Bir eşleşme bulun

•            Çıktı olarak kişinin adını gösterin

Program, her yürütme işleminde tam olarak aynı yönergeleri uygulayacaktır. Çoğu programlama dili normal metinde yazılmıştır, bu da insanların anlamasını kolaylaştırır. Programlar daha sonra bir işlemcinin yürütmesi için makine kodunda derlenir.

 

 

 

 

 

 

Programlama Dilleri

C/ C ++, Java, Fortran, Pythonvb. çok sayıda programlama dili vardır. Robotikteki en popüler dil muhtemelen C / C ++'dır (C ++, C dilinin nesne yönelimli bir halefidir). Python, makine öğrenmesi kullanımı ve ayrıca ROS paketleri geliştirmek için de kullanılabilmesi nedeniyle çok popülerdir.

Robotikte kullanılan ek, önemli yazılım araçları vardır, özellikle;

•            Robot İşletim Sistemi (Robot Operating System-ROS), robot uygulamaları oluşturmanıza yardımcı olan bir dizi yazılım kitaplığı ve aracıdır. Ayrıca ROS için C / C ++ veya Python'da kendi programlarınızı da yazabilirsiniz.

•            Matlab, veri analizive arayüzler için ROS ile birlikte kullanılır.

C / C ++ programlama dili, Robotik kodlamada en yaygın kullanılan programlama dillerinden biridir. Arduino mikrodenetleyici C'ye dayalı bir programlama dili kullanır ve uygulamalı robotik yaparken bu önemli dilin temellerini öğrenmek için harika bir yoldur. Bir Arduino MEGA 2560 mikro denetleyici aslında sadece Arduino'nun merkezindeki büyük çiptir. Bu bileşen sayesinde, programladığınız ya da yazdığınız yüksek düzeyli kod, bu çipin üzerine yerleştirilmiş makine koduna derlenir. Üstteki ve alttaki pimler sensörler gibi giriş cihazlarını ve motorlar gibi çıkış cihazlarını bağlamak içindir.