Stem Materyalleri

Stem Materyalleri

Stem materyallerinin ne olduğunu açıklamadan ve anlatmadan önce sizler için stemin nedir? eğitimi nedir? neden önemli ? gibi başlıkları açıklayayım.

STEM Nedir? – STEM Eğitimi Nedir?

Stem, science(bilim, fen), Technologhy(teknoloji), Engineering(mühendislik) ve Mathematic(matemetik) kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş bir yöntem. Stem eğitimi sayesinde çocuklar, konu ve problemleri tanımlama, soru sorma, kanıta dayalı örnek sunma, çözüm üretme gibi beceriler kazanıyorlar. Ülkemizde de çeşitli atılımlar olsa da hiç yeterli değil ve alınması gereken daha çok yol var. Bu sebeple iş velilere ve öğretmenlere düşüyor burada. Bireysel çabalarla da bir şeyler başarılabileceğine inancımız tam bizim.

STEM Eğitimi Neden Önemli Peki?

Öncelikle STEM eğitimi, günlük hayatın bir parçası durumunda. Çocuk, her yeni güne yeni bir şeyler öğreneceğinin, üreteceğinin bilinci ile başlar. Artan rekabet sebebiyle çocuklar kendilerini STEM eğitimi ile geliştirmeli ve iş hayatında öne çıkmayı başarmalıdırlar. Ve artık dünyamız global bir köy haline geldi. Rekabet sadece ülke sınırları içerisinde değil. Artık çocuklarımız dünya ile yarışmak zorundalar. 21. yüzyıl bu becerileri istiyor.

Stem Eğitim Materyalleri

Zaman ilerledikçe daha çok ilgi duyulan  stem uygulamaları ile öğrenme, yöntem ve teknikleri de farklılaşmaya başlamıştır. Böylece eğitimde daha keyifli bir hale gelmiştir.STEM ismi verilen bu program genel olarak fen, teknoloji, mühendislik ve matematik konularının aynı anda öğrenilmesini amaçlıyor. Her biri ayrı disiplinler olsa da birbirinden ayrı düşünülemezler. Yalnızca derslerde değil yaşamın içinde bile bu 4 disiplin birbiri ile fazlasıyla alakalı.

 

Türkiye'de STEM eğitimi

Ülkemizde bu konuda hazırlanmış bir eylem planı yoktur fakat STEM’in güçlendirilmesine yönelik amaçlar farklı planlara dahil edilmektedir. Teknoloji ve Tasarım dersi kapsamında 7. ve 8. Sınıf seviyelerinde gerçekleştirilen çalışmaların STEM’e yönelik olduğu söylenmektedir. Türkiye 2014 yılında Avrupa Okul Ağı projesi Scientix’e dahil oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) bu projedeki çalışmaları yürütmektedir. YEĞİTEK 2016 yılında STEM Raporu adlı bir rapor yayınlayarak dünyada ve ülkemizde STEM eğitiminin durumu  ve yapılması gerekenleri raporlamış oldu.