STEM NEDİR?

STEM Nedir?

Merhabalar. Bugün sizlere son zamanlarda çok fazla duyduğunuz bir eğitim terimi olan STEM ile ilgili çok genel bilgi vermeye çalışacağız. Dünyada eğitime farklı bir bakış açısı getiren STEM kelimesini son zamanlarda Türkiye’de de çok fazla duymaya başladık. Hatta o kadar fazla duymaya başladık ki söylenenler doğru mu ya da hangileri doğru STEM gerçekten nedir kafamızda bir sürü soru işareti oldu. Eline Robotik Kodlama Seti alan herkes STEM eğitimcisi her farklı set te Stem Eğitim Seti oldu.

STEM, Science, Technology, Engineering ve Math’in (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) bilim dallarına ait kelimelerin kısaltılmasından oluşan bir kelime. 2011 yılından beri Amerika’da uygulanan STEM eğitim Türkiye’de de özelikle 2015 den beri yavaş yavaş kullanılmaya başlandı. Özellikle 2017-2018 yılında kullanan kurum sayısı gittikçe fazlalaştı. Tabi ki sistemi Türkiye şartlarına adapte edip kullanıyoruz çoğu okulda. Bu sistemdeki temel amaç Fen Bilimleri, Matematik gibi derslerin ezberci sistemden çıkararak gerçek yaşamda kullanılabilirliğini göstererek farklı projeler ile farklı problemlere çözüm bularak öğretilmesi. Türkiye’de STEM ismi Türkçe karşılık bularak FETEMM Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik olarak karışımıza çıkmaktadır.

STEM eğitimine Milli Eğitim Bakanlığı da çok önem vermekte bu konuda farklı raporlar hazırlamaktadır. Temel olarak STEM eğitimi sahip olunan ya da olunması gereken bilginin uygulamaya,  ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşıyor. STEM eğitimi, üretim, buluş yapma bilgi ve becerilerini kazandırmayı hedefliyor. STEM Eğitimi almış bireylerin, çalışma hayatına başladıklarında sahip olduğu bu beceriler ile daha rahat iş bulması ve buldukları işlerde çok daha hızlı bir uyum dönemi geçirip hızlı bir şekilde faydalı olmasını hedefliyor. STEM Eğitimi dünyada okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul ediliyor.

Robokids olarak Avrupa’da ve Amerika’da kullanılan bir çok farklı STEM eğitim materyalini araştırıp Türkiye’ye uygun olanları bulup yada uygun hala getirip sizlerin satışına sunuyoruz. STEM ile ilgili detaylı bilgileri farklı makalelerimizde sizlere bahsediyor olacağız.