WeDo 2.0 ile fen ve mühendislik uygulamalarını geliştirin

WeDo 2.0 ile fen ve mühendislik uygulamalarını geliştirin.

WeDo 2.0 projeleri fen uygulamalarını geliştirecektir. Öğrencilere fikirlerle ve bilgilerle çalışma, bunları geliştirme olanağı sunduğu gibi çevrelerindeki dünyayı anlamalarını da sağlar. Projelerdeki ilerleyiş ve zorluk derecesi öğrencilere, temel fen konularını keşfederken ve öğrenirken yeteneklerini geliştirme imkanı sunar. Bu projeler, geniş bir konu çeşitliliğini kapsayacak şekilde özenle seçilmiştir. WeDo 2.0 projelerinde sekiz farklı fen ve mühendislik pratiği geliştirilir:

1. Sorular sormak ve problem çözmek

2. Model kullanmak

3. Prototip tasarlamak

4. Araştırmak

5. Veri analiz etmek ve yorumlamak

6. Sayısal düşünmek

7. Kanıtlardan argüman oluşturmak

8. Bilgi toplamak, değerlendirmek ve paylaşmak Projelerin ilkesi, her öğrencinin tüm seviyelerdeki projelerin tüm uygulamalarına katılmasıdır.