Yaşa Göre Montessori Etkinlikleri Nelerdir?

Yaşa Göre Montessori Etkinlikleri Nelerdir?

Çocukların kendilerini yönettikleri, eğlenirken öğrendikleri, işbirliğine dayalı bir model olan Montessori etkinlikleri, bireysel ve grup çalışmasına uygundur. Öğretmen veya ebeveyn bir aşamada sadece süreci yönlendirme görevi üstlenir. Her an yeni keşifler yapan çocuklar, potansiyellerini tanır.

Yaşa Göre Montessori Etkinlik Planı Nasıl Yapılır?

Eğitmenler Montessori etkinliklerini planlarken yaşa uygun kazanımların desteklenmesine öncelik vermelidir. Kurumda ya da evde hazırlanan eğitim ortamı doğumdan liseye kadar geçen sürede öğrenimi destekler.

0-3 yaş çocuklar için önerilen etkinlikler

 • Çocukların güven duygularını destekleyecek oyunlar
 • Yeni açığa çıkan becerileri geliştiren aktiviteler
 • İnce ve kaba motor gelişimini artıracak yardımcı malzemeler
 • Dil gelişimi sağlayacak kaynaklar
 • Günlük işlerde bağımsızlık sağlayacak sorumluluklar 0-3 yaş çocuklar için önerilen etkinlikler arasında sayılabilir.

3-6 yaş çocuklar için önerilen etkinlikler

 • Duyguları düzenleme ve kontrol etmeyi destekleyecek oyunlar
 • Sosyal gelişim becerilerini artıracak aktiviteler
 • Matematik ve okuryazarlık için renkli kaynaklar
 • Kendini ifade etme becerisi kazandıracak faaliyetler 3-6 yaş çocuklar için önerilen etkinlikler arasında sayılabilir.

6-12 yaş çocuklar için önerilen etkinlikler

 • Çocuğun ilgi alanlarını destekleyecek oyunlar
 • Özgüven ve hayal gücünü geliştiren aktiviteler
 • Yaşanan toplumdaki rol ve görevlerin kavranmasını sağlayan sorumluluklar 6-12 yaş çocuklar için önerilen etkinlikler arasında sayılabilir.

 12-15 yaş gençler için önerilen etkinlikler

 • Ergenlerin yapmak istedikleri meslekle ilgili çalışmalarını sağlamak
 • Genç yetişkinlerin kendilerini ve hayatı tanımalarını destekleyecek aktiviteler
 • Edinilen akademik bilgilerin pratik hayatta kullanılmasına alan yaratan dramalar
 • Kendini ifade etme becerilerinin gelişmesi için fırsat tanımak 12-15 yaş gençler için önerilen etkinlikler arasında sayılabilir.

Montessori etkinlikleri sadece çocuk ya da genç yetişkinler için değil, aynı zamanda eğiticiler ve ebeveynler için de inanılmaz bir ömür boyu öğrenim fırsatı sunar.

Çocuk Bireyselliğine Odaklanan Eğitimin Avantajları

Geleneksel eğitim modeline yaratıcı bir alternatif olarak şekillenen Montessori felsefesi, çocukların bireyselliğini merkeze oturtur. İnsan kişiliğine, davranış ve öğrenme alışkanlıklarına göre şekillenen yöntemlerde metot daha arka planda kalır. Çocuğun;

 • İlgi alanı
 • Becerileri
 • Öğrenme hızı ve
 • Kişisel özelliklerine göre şekillenen eğitim farklı yaş gruplarına özel materyallerle sürdürülür.

Montessori etkinlikleri temel olarak farklı yaş gruplarından çocukların bir arada olmasını ve birbirlerinden etkilenmelerini de hedef alır. Çocuğun seçtiği alanda bir rehber eşliğinde süren öğrenme saatleri, özel olarak tasarlanmış güvenli materyallerle desteklenir. Aktivitelerin düzenli, estetik görünen ve hayatı kolaylaştıran bir ortamda yapılması son derece önemlidir.